Ingela Hiltula, Naturvårdsverket: ”Kommer det att gå?”

Vi är nu mitt inne i processen för att ta fram utmaningar till och forska kring de sex olika temaområdena som ingår i Mistra Sport & Outdoors.

Vi på Naturvårdsverket, precis som övriga deltagare i processen, har fått i uppdrag att ta fram högst tre utmaningar per temaområde. Det känns nästan övermäktigt, ett så stort och brett område där forsknings- och samverkansprogrammet har som mål att bidra till världsledande forskning, att starta en rörelse för en hållbar utveckling, och att verka för att etablera ett center för hållbara lösningar.

Hur ska vi tänka kring utmaningarna?

Jag vill att forskningen ska bidra till att hitta nya lösningar för hållbart idrottande och friluftsliv och då gärna i framkant, inte bara kring till exempel giftfria material utan kanske ännu mer kring hur vi kan minska behovet av material, hur vi kan använda material och utrustning längre, hur nya affärsmodeller ser ut? Hur kan vi minska resandet, kan idrott och friluftsliv flytta närmare där vi bor? Hur kan fysisk planering bidra till ett mer hållbart idrottande och friluftsliv? Vad är drivkraften hos var och en av oss att faktiskt ändra våra vanor och inställning till hur och var vi ska idrotta och utöva friluftsliv? Ja många funderingar finns det, hur ska vi kunna formulera dem som forskningsbara utmaningar?

På Naturvårdsverket har vi nu gått ut brett i vår organisation för att samla in så många tankar och idéer som vi bara kan, kring utmaningar inom temaområdena. Sedan ska vi i en liten arbetsgrupp försöka formulera våra förslag till utmaningar. Därefter tar vi med dessa och bollar dem och alla andra deltagares förslag till utmaningar under den kommande workshoppen.

Det känns spännande och svårt, kommer det att gå? Ja, så klart! Med det goda samverkansklimat som redan skapats är jag övertygad om att vi kommer att mejsla ut spetsiga utmaningar som ger både forskarna och oss inom idrotten och friluftslivet något att bita i.

Ingela Hiltula
Enhetschef, Naturvårdsverket

Susanne Söderholm, Svenska orienteringsförbundet: ”Låt inte kreativiteten sina på vägen tillbaka från Corona”

Jag deltog i Mistra Sport & Outdoors första webbinarium “Vägen tillbaka från Corona” (här finns inspelningar och dokumentation) häromveckan – dels för att både Orienteringsförbundet och Svenskt Friluftsliv är partners i programmet och dels för att jag har ett personligt intresse av idrott, friluftsliv och hållbarhet i kombination.

Det är så många som drabbats på olika sätt, allt från nära som gått bort och nära som lider i sin ensamhet. Vi är många som inte kan träffa våra äldre föräldrar och mor- och farföräldrar. Det är en jobbig tid för oss alla just nu, vi kan inte leva, umgås, träna och tävla tillsammans som vi brukar.

Så det känns bra att tänka att vi har en väg tillbaka från Corona.

Vi vet ännu inte hur länge rådande situation kommer att pågå, men livet kommer förhoppningsvis och så småningom att återgå till det normala. Då är det bra att vi nu inte tappar allt fokus på framtiden – även mitt i krisen finns det initiativ som är framåtsyftande. Jag tänker framför allt på Mistra Sport & Outdoors som kommer att beröra och involvera många och bidra till ökad hållbarhet.

På Orienteringsförbundet har vi planerat och planerat om, ställt in tävlingar och planerat igen. Vi har snabbt anammat ny teknik för möten och utbildningar. Vi har digitala styrelsemöten (både Svenskt Friluftsliv och Orienteringsförbundet) och det går faktiskt bra. Vi reser betydligt mindre och för framtiden kommer säkerligen många fysiska möten ersättas med digitala.

På vägen tillbaka från Corona är det många frågor att ta ställning till. Allt från hur vi kan utveckla och behålla alla lokala aktiviteter i närområdet till om vi verkligen måste åka utomlands på träningsläger.

Vi vet sedan länge att vi får ett hälsosamt åldrande om vi aktiverar hjärnan när vi samtidigt rör på oss i naturen. Friluftslivet har väl aldrig varit viktigare än nu?

Runtom i landet finns det så många kreativa människor och trots begränsningar finns det en mängd frilufts-, idrotts- och orienteringsaktiviteter att välja bland och jag vill rikta ett stort tack till alla föreningar och organisationer runtom i landet för all aktivitet som ändå erbjuds.

Låt inte kreativiteten sina på vägen tillbaka från Corona – låt oss behålla mycket av det som faktiskt bidrar till ett hållbart samhälle!

Susanne Söderholm
Förbundschef, Svenska Orienteringsförbundet
Vice ordförande, Svenskt Friluftsliv

Christina Frimodig, samverkansledare, tror på att utveckla kunskap och lösningar tillsammans

Nu är vi igång! Jag är glad över att så många aktörer och så många forskare vill jobba tillsammans för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

Deltagare i startmötet för Mistra Sport & Outdoors som gick av stapeln den 21 april

Jag tror nämligen att just ordet tillsammans är nyckeln till framgång. Att ta sig an våra miljöutmaningar är en stor och komplex utmaning som ingen aktör ensamt har kunskapen, kapaciteten eller resurserna till. Men tillsammans har vi en möjlighet att hitta kunskap och lösningar som leder till allt större hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

För att komma framåt i dessa frågor behöver vi olika sorters kunskap. Kunskap som kommer både från forskningen och från erfarenheter inom idrotten och friluftslivet. Och det är just det Mistra Sport & Outdoors ska jobba med. Att skapa gemensam kunskap och ömsesidig förståelse för att hitta lösningar på de miljömässiga utmaningarna inom idrotten och friluftslivet.

Några av förväntningarna hos forskare och partners på Mistra Sport & Outdoors

Det första vi gör är att forskare och partners gemensamt identifierar de miljömässiga utmaningarna för idrotten och friluftslivet. Utgångspunkten och inspirationen är bland annat alla de satsningar på hållbarhet som redan görs inom idrotten och friluftslivet. Därefter börjar vi i en gemensam process att ta fram kunskap och lösningar/innovationer kring dessa utmaningar.

Här kan du läsa mer om vårt arbetssätt.

Vi hoppas att många av er följer, deltar, delar och använder den kunskap och de lösningar som kommer fram ur arbetet.

Här kan du läsa mer om hur du kan delta.

Jag säger inte att detta är enkelt. Vi kommer säkert att få både framgångar och bakslag, men med ett öppet sinne, intresse för frågorna och det engagemang vi redan har sett hos aktörer och forskare ser jag med glädje fram emot att jobba tillsammans för att starta en rörelse för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

Christina Frimodig
Samverkansledare i Mistra Sport & Outdoors

Peter Mattsson, Riksidrottsförbundet, ser fram emot nya upptäckter

Det är nästan alltid på någon sorts träningstur som jag får mina bästa idéer. I löpspåret, på rullskridskorna, på golfbanan eller i skogen med min mountainbike.

På vad som kunde ha varit en vanlig söndag i april är allt som vanligt. Det vill säga, jag får idéer där jag sitter på min cykel. Några av dem skriver jag av mig direkt, i min egen blogg. Andra får ligga till sig någon dag extra och bli till underlag, eller kanske till och med förväntningar, på vad som komma skall i det superspännande forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors som ligger i startgroparna.

Det som kunde varit en vanlig dag på cykel är förstås allt annat än just det. Sverige och världen knäar under det Corona-virus som redan orsakat så mycket lidande och som hotar att inte släppa taget än på länge. För den som inte hör till riskgrupperna, och som inte behövt läggas in på sjukhus, är det ändå svårt att inte hitta åtminstone vissa positiva stråk i allt det elände som pandemin fört med sig. Överallt ser vi människor röra sig i vår vackra, tillgängliga och öppna natur. Och det vare sig den består av stadens promenadgator, landsvägens cykelstråk eller skogens stigar. För att inte tala om de under bar himmel bjudande idrottsytor som väntar på golfspelare, orienterare, trailrunners och allt vad det kan vara. Nog tror jag att en hel del människor, med de beteendeförändringar som mer eller mindre tvingats på oss, gör nya upptäckter.

Nya upptäckter är förstås precis också vad ett forskningsprogram ska göra. Natur, hållbarhet, miljö, idrott och friluftsliv. Visst är alla dessa svårslagna, var och en för sig eller kanske ännu hellre i kombination. För mig som representant för en av Sveriges allra största folkrörelser, idrotten, är det lätt att se att Corona-utbrottet skapat både rörelse och utebliven rörelse. Det första så till vida att stora justeringar fått göras. Allt från inställda SM-finalserier, till flyttade mästerskap och träningsläger. Det senare, utebliven rörelse, anspelar mera på att vi nu sitter hemma. Alla de som skulle ha varit på tävlingar och mästerskap, och som för att ta sig dit hade behövt tillryggalägga ett antal varv runt vårt kära klot tillsammans.

Ur vissa aspekter är det förstås bra att det inte behövdes. Ur andra är det hemskt. Idrott skänker glädje, gemenskap, ja i bästa fall fred till många och snudd på envar. Med Mistra Sport & Outdoors hjälp ska vi hitta vägar att göra detta – på ett hållbart sätt. Hur ser det evenemang ut som är hållbart på riktigt? Hur kan ny teknik ge åskådaren den nära och kittlande upplevelsen av idrott som denne suktar efter, på ett sätt som gör att alla som vill kan ta del? Vilket underlag har fotbollsplanen som går att nyttja i februari och samtidigt inte sprider partiklar som inte hör hemma i naturen? Vad kan golfgreenen som funkar i november, eller inomhus i februari, byggas av?

Frågorna är många och jag sitter inte på svaren. Men det är heller inte därför som jag är med i Mistra Sport and Outdoors. Det finns gott om forskare och aktörer inom idrotten, friluftslivet och miljösektorn som kan hjälpas åt! Tillsammans kan vi förhoppningsvis ta fram ny kunskap och hitta lösningar på frågorna.

Peter Mattsson
Idrottschef, Riksidrottsförbundet
Styrelsemedlem, Mistra Sport & Outdoors

Peter Fredman, programchef, välkomnar till Mistra Sport & Outdoors!

Det är med stor ödmjukhet och förväntan jag skriver dessa rader – det inledande inlägget i Mistra Sport & Outdoors-bloggen. För första gången får Sverige ett större program för forskning och samverkan kring idrott, friluftsliv och miljö. Något som kommer beröra de flesta. Ja, kanske alla!

Idrott och friluftsliv engagerar många. Mer än var tredje svensk är med i en förening, och i stort sett alla svenska utövar idrott eller friluftsliv i någon form. Många av oss flera gånger i veckan.

Att idrotten och friluftslivet har många positiva effekter på individ och samhälle är inget nytt. Det är väl dokumenterat att fysisk aktivitet ger bättre hälsa. Att delta i en fotbollsträning, titta på en hockeymatch eller vandra i naturen är för många en viktig social aktivitet. Vi ser också allt större ekonomier kopplat till event, utrustning och kläder.

Men det finns utmaningar. Ökat resande, syntetiska material, slitage på natur och nedskräpning är exempel på konsekvenser som följt i spåren av ett allt större intresse för idrott och friluftsliv. Och det är här Mistra Sport & Outdoors kommer in i bilden. Vi tar miljöutmaningarna som avstamp för att finna lösningar som bidrar till ökad hållbarhet, även socialt och ekonomiskt. På så sätt drar vi vårt strå till stacken för att Sverige når Agenda 2030-målen för en hållbar utveckling.

Att i skrivande stund (slutet av mars 2020) inte beröras av Coronaviruset är svårt. Vi är mitt uppe i en omvälvande tid som är svår att förstå. För tävlingsidrotten är det förödande med inställda evenemang. För motionsidrotten och friluftslivet kanske tvärt om. När många tvingas jobba hemma får skogspromenaden och joggingrundan en ny dimension. Vad sker med våra resvanor när vi lagt Corona bakom oss? Blir det fler som upptäcker närnaturen och utegymmet? Finns här lika plötsligt som oväntat ett embryo till en ny rörelse? En miljörörelse?

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram. Det innebär att vi kommer forska och samverka nära ett stort antal organisationer inom idrotten, friluftslivet och miljösektorn. På så sätt kommer vi gemensamt identifiera utmaningar, skapa lärande och innovationer. Häri ligger vår rörelse – för ett mer hållbart samhälle.

När vi tog fram programmets logotyp ville vi att den skulle symbolisera rörelse. Dels för att idrotten och friluftslivet i mångt och mycket består av att människor är aktiva och rör på sig på olika sätt och dels för att ett av de långsiktiga målen med Mistra Sport & Outdoors är att starta en rörelse för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet. Genom att kombinera kartans höjdkurvor med rörelsen hos en idrottare vill vi illustrera utveckling och förändring.

Det är en förmån och stort förtroende att få vara med och leda Mistra Sport & Outdoors. Det är mitt tredje större forskningsprogram, efter programmen Friluftsliv i förändring och det norska BIOTOUR. Framför oss har vi en resa på fyra, förhoppningsvis åtta år, med tre tydliga mål: Att bidra till världsledande forskning, att starta en rörelse för en hållbar utveckling, och att verka för att etablera ett center för hållbara lösningar. Tre uppgifter att vara mycket ödmjuk inför.

Vill du veta mer? På hemsidan www.mistrasportandoutdoors.se finns all information om programmet samlad. Vi kommer informera, kommunicera, ha dialog och samverka på flera olika sätt. Avsikten med vår blogg är att ge forskare och partners i programmet en möjlighet att göra sin röst hörd med en personlig touch. Den kommer lyfta fram resultat, tankar, idéer och tips för att inspirera till en ökad hållbarhet idrott och friluftsliv. Välkommen till vår rörelse för ett mer hållbart samhälle!

Välkommen till Mistra Sport & Outdoors!

Peter Fredman
Programchef

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång