Peter Fredman, programchef, välkomnar till Mistra Sport & Outdoors!

Det är med stor ödmjukhet och förväntan jag skriver dessa rader – det inledande inlägget i Mistra Sport & Outdoors-bloggen. För första gången får Sverige ett större program för forskning och samverkan kring idrott, friluftsliv och miljö. Något som kommer beröra de flesta. Ja, kanske alla!

Idrott och friluftsliv engagerar många. Mer än var tredje svensk är med i en förening, och i stort sett alla svenska utövar idrott eller friluftsliv i någon form. Många av oss flera gånger i veckan.

Att idrotten och friluftslivet har många positiva effekter på individ och samhälle är inget nytt. Det är väl dokumenterat att fysisk aktivitet ger bättre hälsa. Att delta i en fotbollsträning, titta på en hockeymatch eller vandra i naturen är för många en viktig social aktivitet. Vi ser också allt större ekonomier kopplat till event, utrustning och kläder.

Men det finns utmaningar. Ökat resande, syntetiska material, slitage på natur och nedskräpning är exempel på konsekvenser som följt i spåren av ett allt större intresse för idrott och friluftsliv. Och det är här Mistra Sport & Outdoors kommer in i bilden. Vi tar miljöutmaningarna som avstamp för att finna lösningar som bidrar till ökad hållbarhet, även socialt och ekonomiskt. På så sätt drar vi vårt strå till stacken för att Sverige når Agenda 2030-målen för en hållbar utveckling.

Att i skrivande stund (slutet av mars 2020) inte beröras av Coronaviruset är svårt. Vi är mitt uppe i en omvälvande tid som är svår att förstå. För tävlingsidrotten är det förödande med inställda evenemang. För motionsidrotten och friluftslivet kanske tvärt om. När många tvingas jobba hemma får skogspromenaden och joggingrundan en ny dimension. Vad sker med våra resvanor när vi lagt Corona bakom oss? Blir det fler som upptäcker närnaturen och utegymmet? Finns här lika plötsligt som oväntat ett embryo till en ny rörelse? En miljörörelse?

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram. Det innebär att vi kommer forska och samverka nära ett stort antal organisationer inom idrotten, friluftslivet och miljösektorn. På så sätt kommer vi gemensamt identifiera utmaningar, skapa lärande och innovationer. Häri ligger vår rörelse – för ett mer hållbart samhälle.

När vi tog fram programmets logotyp ville vi att den skulle symbolisera rörelse. Dels för att idrotten och friluftslivet i mångt och mycket består av att människor är aktiva och rör på sig på olika sätt och dels för att ett av de långsiktiga målen med Mistra Sport & Outdoors är att starta en rörelse för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet. Genom att kombinera kartans höjdkurvor med rörelsen hos en idrottare vill vi illustrera utveckling och förändring.

Det är en förmån och stort förtroende att få vara med och leda Mistra Sport & Outdoors. Det är mitt tredje större forskningsprogram, efter programmen Friluftsliv i förändring och det norska BIOTOUR. Framför oss har vi en resa på fyra, förhoppningsvis åtta år, med tre tydliga mål: Att bidra till världsledande forskning, att starta en rörelse för en hållbar utveckling, och att verka för att etablera ett center för hållbara lösningar. Tre uppgifter att vara mycket ödmjuk inför.

Vill du veta mer? På hemsidan www.mistrasportandoutdoors.se finns all information om programmet samlad. Vi kommer informera, kommunicera, ha dialog och samverka på flera olika sätt. Avsikten med vår blogg är att ge forskare och partners i programmet en möjlighet att göra sin röst hörd med en personlig touch. Den kommer lyfta fram resultat, tankar, idéer och tips för att inspirera till en ökad hållbarhet idrott och friluftsliv. Välkommen till vår rörelse för ett mer hållbart samhälle!

Välkommen till Mistra Sport & Outdoors!

Peter Fredman
Programchef

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång